miercuri, 29 decembrie 2010

UMILINŢA SCRISOARE DESCHISA PENTRU PRESEDINTE SI PENTRU PRESA


UMILINŢA

SCRISOARE DESCHISA PENTRU PRESEDINTE SI PENTRU PRESA

Domnule presedinte,

Am fost atent la afirmaţiile dumneavoastră la investirea noului şef al Statului Major General. "Este esenţial ca Armata să aibă sentimentul cel puţin că nu este nedreptăţită în raport cu alte categorii sociale. Şi cred că ceea ce a făcut dl. ministru Oprea este proba că atunci când la nivel politic există preocupare, se găsesc soluţii pentru ca partea socială să fie mai bine acoperită. “Nu vă ascund că atunci când l-am auzit spunând prima dată că nu trebuie să existe, prin recalcularea pensiilor militarilor care au stagiul întreg în Armată, pensii mai mici de 3000 de lei, am privit cu oarecare scepticism afirmaţia". Aţi informat că luni seară aţi avut o discuţie despre pensiile militare împreună cu premierul Boc şi cu Gabriel Oprea şi aţi primit garanţii că promisiunea nemicşorării pensiilor este viabilă. "Aseară l-am invitat pe dl ministru şi pe premier, să am convingerea că această promisiune a d-lui ministru Oprea şi a premierului este aplicabilă şi va funcţiona începând cu 1 ianuarie. Confirmarea premierului, cu calculele în faţă, arată că dl ministru Oprea a reuşit să protejeze pensionarii militari (...) Este un lucru bun şi arată că a existat preocupare", aţi afirmat.

Minciuni, minciuni, minciuni. Sunt general pensionar. M-am adresat Centrului Militar al Sectorului 6, solicitând adeverinţa de venituri, potrivit legii. Imi lipsesc 6 ani, dintre care, ultimii patru, când am fost pe funcţie de general de brigadă. Şi în loc de peste 3 puncte annual mi se consideră doar câte un punct. De ce este lăudat ministrul că nu scad pensile sub 3.000 de lei, când a mea, de peste 4.000 va scădea drastic, nu din lipsa mea, ci a ministerului, care nu mi-a eliberat adeverinţa corectă de venituri? Şi ministrul este lăudat!

Şi surpriza este mare pentru toţi amicii mei, cărora le lipsesc perioade de 16 ani (colonel chimist), 20 de ani (colonel medic), 16 ani (colonel rachetist) şi exemplele ar putea continua! Veţi publica o statisrică a perioadelor “negăsite”?

Chiar asa proşti ne credeţi, domnule preşedinte? Ne-aţi umilit destul cu pensii nesimţite, ne umiliţi în continuare. Şeful direcţiei financiar-contabile a ministerului a dat un interviu în care susţinea aceleaşi inepţii pe care, fără jenă, le susţineţi şi dumneavoastră. Unii din colegii mei v-au crezut şi v-au şi votat. Eu nu v-am votat. Nu v-am crezut niciodată. Vă voi trimite o copie a noii decizii de pensionare, pe care, în mod sigur, o voi contesta! Am făcut notificare organului care se ocupă de calcularea pensiilor militarilor. Nu-l mai lăudaţi pe ministru, că trebuia să vă raporteze cinstit şi drept că ministerul pe care îl conduce nu putea, în acest timp scurt, să extragă informaţiile complete asupra veniturilor militarilor. Să nu îmi spuneţi că “ulterior, la prezentarea, adeverunţei complete” mi se vor da banii, când domnul Boc deabia aşteaptă “ieşirea noastră din sistem”!

General de brigadă (ret.) Niţu G. Constantin, Bucureşti

miercuri, 22 decembrie 2010

IN ATENTIA TUTUROR MEMBRILOR SCMD


Departamentul Juridic al SCMD, in colaborare cu domnul avocat Col. (rez) Viorel Iepure, va recomanda ca pana la 28 decembrie 2010, sa inaintati catre casa de pensii la care sunteti in evidenta (M.A.I., M.Ap.N sau S.R.I.) urmatoarea notificare, adaptata in functie de situatia in care va aflati fiecare dintre dumneavoastra, dupa urmatorul model:

1. M.Ap.N

2. M.A.I. -

3. S.R.I. -

Subsemnatul …………… domiciliat în………… CNP……………, pensionar militar având nr.dos.pensie………………, vă adresez prezenta

N O T I F I C A R E

prin care vă solicit să nu imi recalculati pensia pe baza salariului mediu brut pe economie, cu consecinta păstrării în plată a pensiei actuale stabilite prin Decizia nr……………. din ……………, până la solutionarea definitivă si irevocabilă a dosarului nr.1510/33/2010 al Curtii de Apel Cluj având ca obiect anularea dispozitiilor art.2 al.2,3,4,6 si 7, art.6 al.1,2 si 4 şi art.10 al.2 din H.G. nr.735/2010.

M o t i v e :

1. Nu am solicitat si nu solicit recalcularea pensiei militare de care beneficiez în prezent întrucât Legea nr.119/2010 nu stabileste o astfel de obligatie în sarcina pensionarilor militari.

2. Executarea Hotărârii Guvernului nr. 735 din 21 iulie 2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, este suspendată începând din 28.09.2010 prin Sentinta civilă nr.338/2010 a Curtii de Apel Cluj.

Prin Sentinta civilă nr.443 din 23.11.2010 Curtea de Apel Cluj a dispus anularea dispozitiilor art.2 al.2,3,4,6 si 7, art.6 al.1,2 si 4 şi art.10 al.2 din acelasi act normativ. Prin urmare, în conformitate cu art.15 al.4 din Legea nr.554/2004, măsura suspendării H.G. nr.735/2010 dispusă prin Sentinta civilă nr.338 din 28.09.2010 a Curtii de Apel Cluj se prelungeste de drept până la solutionarea definitivă si irevocabilă a cauzei privind anularea.

3. Aplicabilitatea ”erga omnes” (pentru toti cei aflati sub incidenta actului administrativ) a hotărârii judecătoresti prin care s-a dispus suspendarea H.G. nr.735/2010 nu poate fi pusă la îndoială, întrucât:

a) Este vorba de un act administrativ cu caracter normativ si nu de unul cu caracter individual.

b) Un act administrativ cu caracter normativ nu poate să fie suspendat doar pentru o parte dintre cei aflati sub incidenta lui (pentru reclamanti) iar pentru ceilalti să nu fie suspendat. În acest sens, art.14 al.7 din Legea nr.554/2004 dispune că ”suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării”, fără a distinge între persoanele care au atacat acel act si cele care nu l-au atacat. Or, acolo unde legea nu distinge nici cel care este chemat să o interpreteze nu trebuie să distingă, aceasta însemnând că noi nu putem exclude cazuri sau persoane care nu au fost excluse de legiuitorul însusi.

A interpreta că încetarea oricărei forme de executare operează doar cu privire la reclamanti înseamnă a adăuga la lege întrucât, dacă ar fi dorit încetarea formelor de executare doar pentru acestia, legiuitorul ar fi prevăzut acest lucru în mod expres.

c) Art.14 al.6 din Legea nr.554/2004 dispune că ”nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleasi motive”. Nici aici legiuitorul nu distinge între cereri care ar fi formulate de aceiasi reclamanti sau de altii.

Prin urmare, o cerere ulterioară formulată de alti reclamanti ar fi respinsă ca inadmisibilă (dacă prima cerere a fost respinsă) sau ca rămasă fără obiect (dacă prima cerere a fost admisă). Astfel a procedat si Curtea de Apel Bucuresti în dosarul nr.7274/2/2010 în care, constatând că executarea H.G. nr.735 a fost suspendată prin Sentinta nr.338/2010 a Curtii de Apel Cluj, a respins cererea nouă de suspendare a aceluiasi act administrativ normativ (cerere formulată de alti reclamanti) ca rămasă fără obiect.

d) Efectul ”erga omnes” al unei hotărâri judecătoresti prin care s-a suspendat executarea unui act administrativ este consacrat si în practica Înaltei Curti de Casatie si Justitie. Astfel, în Decizia nr.2199/14.04.2009 a Sectiei de contencios administrativ si fiscal a instantei supreme s-a motivat că: ”Tocmai de aceea, suspendarea executării actelor administrative trebuie considerată ca fiind în realitate, un eficient instrument procedural aflat la îndemâna autorităţii emitente sau a instanţei de judecată, pentru a asigura respectarea principiului legalităţii, fiind echitabil ca atâta timp cât autoritatea publică sau judecătorul se află în proces de evaluare, acestea să nu-şi producă efectele asupra celor vizaţi”. Este indiscutabil că, in cazul de fata, ”cei vizati” sunt toti cei aflati sub incidenta actului administrativ si nu doar reclamantii.

4. Interpretarea corectă a legii este atributul exclusiv al institutiilor si persoanelor chemate să facă aplicarea directă a acesteia si să dispună, cu bună-credintă, cu privire la drepturile si obligatiile ce decurg din legea respectivă.

Fată de motivele invocate la punctul 3, este evident că recalcularea pensiei prin determinarea punctajului mediu anual pe baza salariului mediu brut pe economie cu motivatia nedepunerii cererii de recalculare si/sau a documentelor doveditoare, ar constitui o măsură vădit nelegală si ar evidentia o totală rea-credintă în stabilirea si acordarea unui drept fundamental. Consecinta unei astfel de măsuri o constituie angajarea răspunderii juridice a persoanei (persoanelor) vinovate.

Solicitarea si luarea în considerare a ”punctelor de vedere” ale unor terte persoane nu înlătură răspunderea juridică a persoanelor implicate direct în procesul de recalculare a pensiilor.

Având în vedere cele arătate mai sus, în situatia în care nu veti da curs solicitării mele, mă voi adresa instantelor de judecată interne si internationale competente, solicitând anularea actelor pe care le veti emite precum si despăgubiri pentru toate prejudiciile care îmi vor fi cauzate prin diminuarea nelegală a pensiei.

Anexez, în fotocopie, minuta Sentintei civile nr.338/28.09.2010 si minuta Sentintei civile nr.443/23.11.2010 ale Curtii de Apel Cluj.


Data.................. Semnatura..................

Inainte de data si semnatura, aceasta se poate „personaliza” astfel:

- Cei care au depus cereri pentru obtinerea adeverintelor si nu le-au primit, vor arata acest lucru;

- Cei care au depus cereri pentru obtinerea adeverintelor si le-au primit, vor arata lipsurile constatate (perioade lipsa, imposibilitatea de a verifica corectitudinea datelor, semnaturi neautorizate, etc.)

- Cei care nu au depus cereri pentru obtinerea adeverintelor nu vor adauga nimic.

Va recomandam ca Notificarea sa fie trimisa prin scrisoare cu confirmare de primire.

Adresele sunt:

1. Ministerul Apararii Nationale, Directia Financiar Contabila, Serviciul Pensii Militare si Drepturi Sociale, str. Drumul Taberei nr. 7-9, Sector 6 Bucuresti

2. Serviciul Roman de Informatii, Directia Financiara (in atentia Casa de Pensii), Piata Amzei, nr.4, Sector 1 Bucuresti

3. Ministerul Administratiei si Internelor – Directia Generala Financiara, Casa de Pensii, str. George Georgescu nr. 3, sector 4 Bucuresti

marți, 14 decembrie 2010

IMPORTANT

IN ATENTIA FILIALELOR SCMD DIN GARNIZOANA BUCURESTI

Vineri, 17.12.2010, orele 17.00, se convoaca nucleul Departamentului juridic al SCMD din garnizoana Bucuresti, pentru continuarea discutiilor privind strategia SCMD in perspectiva promulgarii Legii sistemului unitar de pensii.

Ii atentionam pe domnii juristi ca vor trebui sa propuna un lider (aceasta nefiind atributul meu si nici al altui membru al Comitetului Director) si sa stabileasca permanenta la sediul central al sindicatului.

In ceea ce ne priveste, vom propune angajarea din randurile juristilor SCMD a 1-2 persoane care sa tina permanent legatura intre avocati si Comitetul Director, precum si intre avocati si liderul Departamentului juridic.

Imi iau permisiunea de a atentiona pe toti juristii SCMD ca in problemele sindicatului au la dispozitie pentru comunicare blogurile centrale ale SCMD si pe cele ale filialelor. Daca doresc sa participe la confruntari de opinii, la discutii de specialitate pe alte site-uri sau bloguri, trebuie sa utilizeze pseudonime si nu sa participe in calitate de reprezentanti ai SCMD, pentru a nu se crea confuzii in randul sindicalistilor militari si in opinia publica, in general.

PRESEDINTELE SCMD,

Col. (r) dr. MIRCEA DOGARU

_______________________________________________________________

COMUNICAT CATRE TOTI MEMBRII SCMD SI PERSOANELE INTERESATE

Reafirmam ca, la ora actuala, HG nr. 735/2010, urmare a actiunilor in instanta a grupului de la Cluj, este blocata prin suspendare/anulare.

SCMD va apare ca parte in procese in recurs, motiv pentru care s-au solicitat tabelele nominale cu membrii de sindicat pana la data de 30.12.2010.

Suspendarea/anularea este “”erga omnes””, adica toti rezervistii militari beneficiaza de efectele hotararilor instantelor de judecata, deci este inutil sa se mai dea bani pentru deschiderea altor procese (vezi cazul ANCMRR).

Cu aceste aspecte au fost instiintate si de catre Curtea de Apel Cluj, si de catre dl. Avocat Iepure, si de catre SCMD, atat MapN si MAI (care au luat nota si au raspuns in scris, prin Directiile de specialitate), cat si Directorul SRI.

In acest moment, Departamentul juridic si Vicepresedintele cu probleme juridice al SCMD au pregatit note de avertizare in acelasi sens si catre Directiiile Financiare/Casele de Pensii ale celor trei structuri.

In situatia in care specialistul in drept constitutional Emil Boc, va incalca si de data aceasta Constitutia, Hotararile Curtilor de Apel, jurisprudenta si legislatia europeana si va produce vreo Ordonanta de Urgenta sau vreo Hotarare de Guvern, sau va decide ca promulgarea Legii sistemului unitar de pensii, cu sau fara norme metodologice, ii da dreptul sa taie pensiile incepand cu luna ianuarie (fapt voit ab initio pe baza salariului mediu, toata povestea cu recalcularea neavand alt scop decat sa ocoleasca problema neretroactivitatii legii), vom recomanda tuturor militarilor, membri sau nu ai SCMD, sa trimita imediat contestatii, iar SCMD va ataca pe fond in justitie, in numele tuturor membrilor sai.

Va rugam respectuos sa nu ne cereti detalierea punct cu punct a strategiei, ca sa nu le oferim inamicilor nostri posibilitatea sa ne contracareze inainte de a incepe atacul.

Pe masura ce vor fi elaborate, documentele noastre vor fi publicate.

Recursul la suspendare va fi pe data de 07.01.2011. Cu alte cuvinte, nimeni nu a castigat pe planeta Pamant, impotriva Guvernului Romaniei, fiindca procesul n-a fost inca finalizat.

In privinta procesului pe discriminare, pe Legea 119/2010, prima infatisare a avut loc la 02.12.2011 iar urmatoarea va fi la 21.01.2011, cand vom produce probele scrise. In acest proces am cerut despagubire 1 (unu) ban, constatand ca Guvernul Romaniei nu valoreaza 2 (doi) bani…

In ceea ce priveste procesul impotriva numitilor Boc si Seitan, prima infatisare a avut loc pe 07.12.2010, la urmatoarea fiind somati sa prezentam adresa numitului Seitan.

Mentionam ca avem in vedere si actionarea in justitie, individual, si a altor persoane publice, reprezentanti ai puterii, membri ai Parlamentului, Guvernului sau Curtii Constitutionale, care au abuzat de functii, promovand prin frauda si in dispret total al Constitutiei, legislatiei si jurisprudentei euopene, legile care lovesc in toti pensionarii si, in primul rand, in pensionarii militari.

BIROUL OPERATIV AL SCMD

_______________________________________________________________

SOLICITARE CATRE BIROURILE OPERATIVE ALE FILIALELOR DIN BUCURESTI

Intrucat la MAI falsurile numite adeverinte nu sunt semnate, iar la MapN adeverintele eliberate de CMJ/CMS/CMZ-uri exista si fac deja deliciul presei (avand perioade lipsa de la 3 luni la 26 de ani), rugam Birourile Operative ale filialelor din Bucuresti sa ne prezinte cate 5 (cinci) astfel de adeverinte de venit, pentru a formula plangere penala impotriva sefilor de CMS care le-au eliberat.

Repetam pentru toata lumea: o astfel de adeverinta poate fi eliberata legal la cerere personala directa doar de catre detinatorul arhivei (nu de catre un comandant de CMS). Ea trebuie contrasemnata de organul financiar al ministerului in cauza si trebuie sa aiba in anexa copii dupa toate documentele sursa. Altfel vorbim de fals si uz de fals si uzurpare de calitate.

Ii vom da in judecata pe comandantii de CMS din Bucuresti, oferindu-le sansa de a scapa de justitie daca vor veni martori in proces impotriva persoanei care le-a dat ordinul de a continua procesul de recalculare, in pofida Deciziei Curtii de Apel.

BIROUL OPERATIV AL SCMD

joi, 9 decembrie 2010

IMPORTANT

La adunarea generala din data de 10.12.2010 participă Dl. Col(r). Mircea Dogaru din partea CD al SCMD

marți, 7 decembrie 2010

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A FILIALEI1 MANGALIA

Se convoaca Adunarea Generala a Filialei 1 Mangalia, in ziua de vineri,10.12.2010, orele 18.30.

Locul de desfășurare: Complexul Comercial Ciocâia situat pe B-dul 1Decembrie 1918 (colț cu str. Negru Vodă)
Ordinea de zi:

joi, 2 decembrie 2010

In atentia pensionarilor militari

Copia minutei Sentinţei civile nr. 443/2010 a Curţii de Apel Cluj în Dosarul 1510/33/2010 şi înştiinţarea adresată MApN de către domnul avocat Iepure Viorel

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Baroul Cluj

Iepure Viorel - Cabinet de avocat

Nr. 56 din 30.11.2010

C ă t r e

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Domnului ministru Gabriel Oprea

- Personal -

Subsemnatul avocat Iepure Viorel, reprezentant al reclamanților general de brigadă (r.) Hexan Viorel ș.a. în dosarul nr.1510/33/2010 al Curții de Apel Cluj, vă aduc la cunoștință faptul că prin Sentința civilă nr.443 din 23.11.2010 instanța a admis acțiunea promovată și a anulat dispoziţiie art.2 al.2,3,4,6 și 7, art.6 al.1,2 și 4 şi art.10 al.2 din Hotărârea Guvernului nr. 735/2010.

În conformitate cu prevederile art.15 al.4 din Legea nr.554/2004, în urma admiterii acțiunii de fond, măsura suspendării dispuse prin Sentința civilă nr.338 din 28.09.2010 se prelungește de drept până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei.

Efectele celor două sentințe se produc” erga omnes” și nu doar asupra reclamanților iar măsurile dispuse de instanță cu privire la H.G. nr.735/2010 se răsfrâng și asupra actelor subsecvente (inclusiv asupra Ordinului nr. M.101/23.08.2010 al M.Ap.N.), în virtutea principiului” resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis”.

Prin urmare, întreaga răspundere privind recalcularea pensiilor revine, încă de la data pronunțării Sentinței civile nr.338/28.09.2010, organului de pensii al Ministerului Apărării Naționale. Nedepunerea de către pensionarii militari a cererilor de recalculare și a documentelor privind veniturile realizate nu mai poate justifica determinarea punctajului mediu anual prin utilizarea salariului mediu brut pe economie.

Neluarea în considerare a celor hotărâte de instanță poate atrage răspunderea penală și civilă a persoanelor vinovate.

Anexez, în copie, minuta Sentinței civile nr.443/23.11.2010 a Curții de Apel Cluj.

Cu respect,

Cluj-Napoca, Avocat Iepure Viorel

30.11.2010

duminică, 28 noiembrie 2010

SUSPENDAREA SI ANULAREA(PARTIALA) HG 735/2010 PRIVITE PRIN SITA LEGII 554/2004 A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SUSPENDAREA EXECUTARII ACTULUI

Art. 14. - (1) In cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, dupa sesizarea, in conditiile art. 7, a autoritatii publice care a emis actul sau a autoritatii ierarhic superioare, persoana vatamata poate sa ceara instantei competente sa dispuna suspendarea executarii actului administrativ unilateral pana la pronuntarea instantei de fond. In cazul in care persoana vatamata nu introduce actiunea in anularea actului in termen de 60 de zile, suspendarea inceteaza de drept si fara nicio formalitate.

(2) Instanta solutioneaza cererea de suspendare, de urgenta si cu precadere, cu citarea partilor.

(3) Cand in cauza este un interes public major, de natura a perturba grav functionarea unui serviciu public administrativ, cererea de suspendare a actului administrativ normativ poate fi introdusa si de Ministerul Public, din oficiu sau la sesizare, prevederile alin. (2) aplicandu-se in mod corespunzator.

(4) Hotararea prin care se pronunta suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi atacata cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de executare.

(5) In ipoteza in care se emite un nou act administrativ cu acelasi continut ca si cel suspendat de catre instanta, acesta este suspendat de drept. In acest caz nu este obligatorie plangerea prealabila.

(6) Nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleasi motive.

(7) Suspendarea executarii actului administrativ are ca efect incetarea oricarei forme de executare, pana la expirarea duratei suspendarii.

Solicitarea suspendarii prin actiunea principala

Art. 15. - (1) Suspendarea executarii actului administrativ unilateral poate fi solicitata de reclamant, pentru motivele prevazute la art. 14, si prin cererea adresata instantei competente pentru anularea, in tot sau in parte, a actului atacat. In acest caz, instanta poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula odata cu actiunea principala sau printr-o actiune separata, pana la solutionarea actiunii in fond.

(2) Dispozitiile art. 14 alin. (2)-(7) se aplica in mod corespunzator.

(3) Hotararea data cererii de suspendare este executorie de drept, iar introducerea recursului, potrivit art. 14 alin. (4), nu suspenda executarea.

(4) In ipoteza admiterii actiunii de fond, masura suspendarii, dispusa in conditiile art. 14, se prelungeste de drept pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei, chiar daca reclamantul nu a solicitat suspendarea executarii actului administrativ in temeiul alin. (1).

Recursul

Art. 20. - (1) Hotararea pronuntata in prima instanta poate fi atacata cu recurs, in termen de 15 zile de la comunicare.

(2) Recursul suspenda executarea si se judeca de urgenta.

(3) In cazul admiterii recursului, instanta de recurs, modificand sau casand sentinta, va rejudeca litigiul in fond, daca nu sunt motive de casare cu trimitere. Cand hotararea primei instante a fost pronuntata fara a se judeca fondul, cauza se va trimite, o singura data, la aceasta instanta.

Caile extraordinare de atac

Art. 21. - (1) Impotriva solutiilor definitive si irevocabile pronuntate de instantele de contencios administrativ se pot exercita caile de atac prevazute de Codul de procedura civila.

(2) Constituie motiv de revizuire, care se adauga la cele prevazute de Codul de procedura civila, pronuntarea hotararilor ramase definitive si irevocabile prin incalcarea principiului prioritatii dreptului comunitar, reglementat de art. 148 alin. (2), coroborat cu art. 20 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata. Cererea de revizuire se introduce in termen de 15 zile de la comunicare, care se face, prin derogare de la regula consacrata de art. 17 alin. (3), la cererea temeinic motivata a partii interesate, in termen de 15 zile de la pronuntare. Cererea de revizuire se solutioneaza de urgenta si cu precadere, intr-un termen maxim de 60 de zile de la inregistrare.

CAPITOLUL III

Procedura de executare

Titlul executoriu

Art. 22. - Hotararile judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-au respins actiunile formulate potrivit dispozitiilor prezentei legi si s-au acordat cheltuieli de judecata se investesc cu formula executorie si se executa silit, potrivit dreptului comun.

Obligatia publicarii

Art. 23. - Hotararile judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a anulat in tot sau in parte un act administrativ cu caracter normativ sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor. Acestea se publica obligatoriu dupa motivare, la solicitarea instantelor, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sau, dupa caz, in monitoarele oficiale ale judetelor ori al municipiului Bucuresti, fiind scutite de plata taxelor de publicare.

Obligatia executarii

Art. 24. - (1) Daca in urma admiterii actiunii autoritatea publica este obligata sa incheie, sa inlocuiasca sau sa modifice actul administrativ, sa elibereze un alt inscris sau sa efectueze anumite operatiuni administrative, executarea hotararii definitive si irevocabile se face in termenul prevazut in cuprinsul acesteia, iar in lipsa unui astfel de termen, in cel mult 30 de zile de la data ramanerii irevocabile a hotararii.

(2) In cazul in care termenul nu este respectat, se aplica conducatorului autoritatii publice sau, dupa caz, persoanei obligate o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de intarziere, iar reclamantul are dreptul la despagubiri pentru intarziere.

(3) Neexecutarea din motive imputabile sau nerespectarea hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate de instanta de contencios administrativ, in termen de 30 de zile de la data aplicarii amenzii prevazute la alin. (2), constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 2.500 lei la 10.000 lei.

Instanta de executare

Art. 25. - (1) Sanctiunea si despagubirile prevazute la art. 24 alin. (2) se aplica, respectiv se acorda, de instanta de executare, la cererea reclamantului. Hotararea se ia in camera de consiliu, de urgenta, cu citarea partilor.

(2) Cererea prevazuta la alin. (1) este scutita de taxa de timbru.

(3) Hotararea pronuntata de instanta de executare poate fi atacata cu recurs, in termen de 5 zile de la comunicare.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica, in mod corespunzator, si pentru punerea in executare a hotararilor instantelor de contencios administrativ date pentru solutionarea litigiilor ce au avut ca obiect contracte administrative.

CONCLUZIE

Prin admiterea partiala a actiunii in anulare... suspendarea HG 735/2010, dispusa prin Sentinta nr.338/28 09 2010, continua de drept pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei, potrivit art 15 alin(4) din legea contenciosului administrativ.

Altfel spus, alineatele din art. 2,6 si 10 ale HG 735/2010 anulate de instanta raman in starea de suspendare la aplicare... chiar daca Guvernul declara recurs impotriva sentintei de anulare partiala.

A fost anulat si alin. (2) din art. 10 al HG care stabilea, practic, plata pensiilor recalculate incepand cu 01 01 2011.

Publicat de Plano10 la 20:06