sâmbătă, 18 februarie 2012

Jos Basescu

sâmbătă, 4 februarie 2012

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR DE SINDICAT DIN FILIALA 1 MANGALIA

Membrii de sindicat care au depus dosare pentru chemarea în judecată pe decizia de revizuire și primesc, ulterior, alte decizii de revizuire a pensiei vor proceda în felul următor:
- la primirea noii decizii vor face 5 copii de pe aceasta și de pe plicul în care s-a primit (o copie va însoți noua contestație, iar celelalte 4 se vor depune la dosarul deja introdus în instanță);
- se va face contestație la noua decizie și se va trimite la comisia de contestații respective;
- înainte de trimiterea contestației se vor face 4 copii de pe ea ,care și acestea se depun la dosarul existent în instanță;
- copii de pe chitanța de la poștă care atestă trimiterea contestației, precum și de pe confirmarea de primire a acesteia, împreună cu celelalte copii arătate mai sus se introduc într-un plic A4 pe care se scrie numele și prenumele precum și ce conține și se depune la filială în vederea trimiterii la avocat spre a fi introduse în dosarul de judecată.

Președinte Filiala 1 Mangalia,
Col.(r) Angheluță Gheorghe