marți, 12 aprilie 2011

Important!!!!

Toți membrii de sindicat care au depuse acțiuni (dosare) în instanță trebuie să prezinte, urgent, la Filiala Mangalia, copii de pe taloanele de pensie din lunile FEBRUARIE și MARTIE, în 4 (patru) exemplare, în plic A4. Pe aceste copii se va menționa "Conform cu originalul" și se va semna. Copiile pot cuprinde pe aceeași foaie taloanele din ambele luni. Pe plic se va scrie numele și prenumele, precum și numărul dosarului dat de instanță.