marți, 3 ianuarie 2012

PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PE DECIZIA DE REVIZUIRE A PENSIEI

Dosarul de chemare în judecată pe decizia de revizuire a pensiei se întocmește în 4 (patru) exemplare și va cuprinde:
- copie carte (buletin) de identitate;
- copie decizie de revizuire pensie (integral de la prima până la ultima pagină);
- copie față-verso a plicului în care s-a primit decizia de revizuire;
- copie contestație la decizia de revizuire;
- copie chitanța de la poștă prin care s-a plătit pentru trimiterea contestației;
- copie față-verso a confirmării de primire a contestației;
- copie decizie de recalculare a pensiei primită în perioada decembrie 2010-ianuarie 2011;
- copie decizie de pensie în baza legii 164 (178 pt. polițiști) este prima decizie cu care s-a ieșit la pensie;
- copie legalizată a hotărârii Tribunalului Constanța și a Deciziei Curții de Apel Constanța (se obține de către avocatul nostru) pentru cei care au obținut aceste decizii;
- copie de pe corespondența pe care a purtat-o fiecare (dacă există);
- cererea de chemarea în judecată (se întocmește de avocată și se verifica de către fiecare);
- copii cupoane de pensie din perioada ianuarie - decembrie 2011;
- 4 dosare albe cu șină ne nominalizate (nu se scrie nimic pe ele).
La încheierea contractului de asistență juridică se va achita taxa de avocat în cuantum de 80 lei + TVA(adică 99.20 lei) și suma de 15 lei cheltuieli de legalizare a hotărârii tribunalului și a deciziei curții de apel (pentru cei care le-au obținut).
Dosarele în formă completă, în 4 (patru) exemplare se depun la Filială, iar banii se vor da avocatei atunci când se va semna contractul de asistență juridică, ocazie cu care se va verifica și cererea de chemare în judecată.

Președinte Filiala 1 Mangalia
Col.(r) Angheluță Gheorghe