marți, 5 noiembrie 2013

ANUNȚ IMPORTANT

I. În data de 09.11.2013 - SÂMBĂTĂ - ora 10.00, se va desfășura ADUNAREA GENERALĂ a membrilor de sindicat din Filiala 1 Mangalia, la CASA DE CULTURĂ (cea de lângă IGAF).
Pe ordinea de zi figurează:
1. Analiză privind evidența membrilor de sindicat, precum și situația plății cotizației;
2. Analiza activității filialei în anul curent;
3. Informare privind situația proceselor pe revizuire;
4. Instructaj privitor la modul de acțiune a celor care doresc să conteste modul de aplicare a legii 241/2013;
5. Supunerea spre aprobare Adunării Generale a propunerii delegatului la CNR din 29.11 – 01.12.2013 care îl va înlocui pe președintele filialei, membru de drept al acestuia;
6. Diverse.

II.
În situați în care nu se întrunește cvorumul Adunarea Generală se convoacă în aceeași zi și în același loc la ora 10.30.

III. Ședința Biroului Operativ al filialei se va desfășura în data de 09.11.2013 –ora 09.30 la sediul filialei în scopul stabilirii vicepreședintelui care îl va înlocui președintele la CNR în perioada 29.11 -01.12. 2013 și, de asemenea, analiza structurii BO și înaintarea de propuneri Adunării Generale.

PREȘEDINTE FILIALĂ,
COL.(R) ANGHELUȚĂ GHEORGHE