marți, 8 martie 2011

COMUNICAT IMPORTANT

COMUNICAT IMPORTANT

Fiecare membru de sindicat va proceda astfel:

1.La primirea răspunsului la contestaţii :
- va face copie simplă, în 4 exemplare, după răspunsul la contestaţie;
- va face copie simplă, tot în 4 exemplare, după plicul în care s-a primit răspunsul;
- va scrie pe fiecare document “conform cu originalul” şi va semna;
- documentele enumerate mai sus le pune într-un plic A4 pe care se scrie numărul de dosar(cel primit de la S.C.M.D.), numele şi prenumele şi le predă la sediul filialei.

2.La primirea unei decizii de pensie noi:
- va contesta decizia, în scris, folosind acelaşi model ca la decizia din ianuarie 2011 adresându-se emitentului (în 3 zile de la primire);
- va face copii simple, în 4 exemplare, după:
- noua decizie;
- plicul cu care s-a primit noua decizie, faţă-verso;
- contestaţia la noua decizie;
- chitanţe expediere contestaţie;
- pe fiecare document se va scrie “conform cu originalul” şi se va semna;
- documentele vor fi puse într-un plic A4, pe care se va scrie numărul de dosar, numele şi prenumele şi se va preda la sediul filialei cât se poate de repede.
Toate aceste documente împreună cu completarea la acţiunea în curs se vor depune la dosarul deja existent în instanţă. Dacă instanţa nu va aproba această procedură vom fi siliţi să deschidem o nouă acţiune.

3.Asistenţa avocatului este plătită prin taxa de 70 de lei achitată la semnarea contractului individual şi a împuternicirii de reprezentare şi prin contractul cu avocatul titular al S.C.M.D. pentru toate fazele procesuale: tribunal, curtea de apel şi C.E.D.O. Pentru C.E.D.O. activitatea avocatului va însemna întocmirea documentaţiei după standardele C.E.D.O. şi expedierea ei prin poştă. Dacă se va cere şi traducerea documentaţiei (e puţin probabil, Romania având reprezentant la C.E.D.O.) aceasta va fi plătită de părţi (adică de fiecare în parte).

Președinte Filialei Mangalia a S.C.M.D.

Col.(r) Angheluță Gheorghe