marți, 23 noiembrie 2010

Model de notificare

-MODEL-

Ministrului Apararii Nationale

-domnului Gabriel OPREA-

Subsemnatul ……………………………… , domiciliat in……………………….....……………………………….......................... CNP …………………., dosar pensie nr………………................................... va informez ca nu sunt de acord cu recalcularea pensiei, dobindite in baza Legii 164/2001. Ca urmare, nu voi semna cererea tip elaborata in baza Ordinului M.Ap. nr. M 101/23.08.2010

Daca Guvernul Romaniei va obliga sa-mi recalculati pensia, aveti libertatea si autoritatea sa dispuneti dumneavoastra, direct, structurilor implicate (D.M.R.U./M.Ap.N. si arhivele militare) eliberarea documentelor necesare.

Avind la dispozitie Memoriul de personal si datele de arhiva, privitoare la veniturile realizate de mine in intreaga cariera, (statele de plata), va atentionez ca nu veti putea face uz de prevederile art.5, aln.(4) din Legea 119/2010 (recalcularea pe baza salariului mediu brut pe economie).

In cazul diminuarii pensiei ce mi se cuvine, potrivit Legii 164/2001, dar si al recalcularii acesteia pe alte baze decit veniturile reale obtinute de-a lungul carierei, imi rezerv dreptul de a va actiona in instanta, atit pe dumneavoastra personal cit si institutia pe care o conduceti.

data…………………………….

Semnatura