luni, 24 ianuarie 2011

PRECIZARI

PRECIZARI

Adresate tuturor presedintilor de filiale S.C.M.D.

1. Alaturat, in attachement va transmitem :

- Modelul de actiune avand ca obiect Deciziile de pensionare cu recalcularea cuantumului (act. in constatare)

- Modelul de actiune pe calea Ordonantei presedintiale avand ca obiect suspendarea efectelor deciziilor de recalculare si revenirea la deciziile anterioare.

2. Precizari:

A) – Pentru introducerea actiunii in constatare

a) Actiunea se va introduce la tribunal de catre presedintii de filiale prin intermediul postei cu scrisoare cu confirmare de primire (pastrarea confirmarii este foarte importantă).

Completarea preambulului acţiunii se va face astfel:

- La ,,în numele şi pentru membrii săi ………………………………….,”, se introduc membrii de sindicat, care au primit decizii noi de recalculare a pensiei cu: numele şi prenumele fiecăruia.

- La ,, pentru comunicarea actelor de procedură la ..............................., se completează adresa, unde se doreşte a primi de la tribunal actele de procedură, fie la sediul filialei, fie la domiciliul preşedintelui de filială sau al unuia dintre membrii biroului operativ.

Acţiunea redactată va fi semnată de către preşedinţii de filiale astfel: ,,pt. Preşedintele SCMD Col.( r) Dogaru Mircea”.

Pentru filialele din judeţele Constanța, Brăila, Tulcea, Galați, Buzău, Vrancea, Dolj, Gorj, Vîlcea, Dîmbovița, Călărași, Ialomița, Caraș-Severin, Mehedinți, Prahova, Teleorman, București, Olt, Ilfov, Argeș acţiunile vor fi introduse de către avocatul Gâlcă Costel, pe care preşedinţii de filiale din judeţele menţionate, urmează a-l contacta, de îndată la telefon 0724848813 sau adresa de e-mail:

b) - Documentele care stau la baza introducerii acţiunii în constatare sunt:

- Cererea de chemare în judecată;

- Pentru fiecare membru: copie după decizia veche de pensie; copie după un talon de pensie cu cuantumul vechi; copie după noua decizie de pensie; copie după actul de identitate; copie după plicul în care s-a primit noua decizie în care să se evidenţieze ştampila poştiei cu data de înmânare (documentele de la Pasul 1 a) din Ghid.

- Pentru cei care au formulat contestaţie, urmând procedura din Ghid, se adaugă şi o copie după contestaţia expediată, cu confirmarea de primire.

c) Înscrisurile menţionate mai sus (acţiune, plus documentele precizate) se întocmesc în patru exemplare şi se introduc în plic pentru a fi expediate prin poştă, cu confirmare de primire, pe adresa tribunalului din municipiul reşedinţă de judeţ.

d) Acţiunile se vor introduce separat pentru serii de cîte 50 de reclamanţi, fiecare serie cuprinzând: cererea de chemare în judecată şi celelalta documente specificate la punctul b). (Exemplu: pentru 400 de membri de sindicat se introduc 8 acţiuni, introduse în 8 plicuri separate şi se expediază la tribunal, cu confirmare de primire). Se va proceda aşa deoarece instanţele s-ar putea să nu accepte o acţiune pentru mai mult de 50 de reclamanţi.

e) Pentru cei care vor primi deciziile ulterior introducerii primului set de acţiuni, se va respecta aceeaşi procedură, fiind atenţi ca depunerea viitoarelor acţiuni să se încadreze în termenul de 30 de zile de la primirea deciziilor.

Depunerea acţiunii, după parcurgerea etapelor sus descries, se va face de îndată (urgent) ce sunt pregătite documentele ce urmează a însoţi acţiunea (!!! în interiorul termenului de 30 de zile).

B) – Pentru introducerea cererii prin Ordonanţă preşedinţială

Departamentul Juridic recomandă ca şi filialele să formulize cerere de Ordonanţă presedinţială pentru ,,Suspendarea plăţii pensiei reduse ca urmare a recalculării şi menţinerea în plată a cuantumului pensiei stabilit conform Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare”.

Modelul de cerere se află în attachement şi are aceeaşi procedură de întocmire şi depunere,ca şi acţiunea în constatare de mai sus. Actele care se depun la cerere sunt următoarele: pentru fiecare membru: copie după decizia veche de pensie; copie după un talon de pensie cu cuantumul vechi; copie după noua decizie de pensie; copie după actul de identitate; copie după plicul în care s-a primit noua decizie în care să se evidenţieze ştampila poştiei cu data de înmânare (documentele de la Pasul 1 a) din Ghid. La fel, se întocmesc în patru exemplare, pe loturi de 50 de reclamanţi.

FUNDAMENTAL!!!

CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PENTRU ,,ACŢIUNEA ÎN CONSTATARE” SE VA INTRODUCE PRIMA, DUPĂ CARE, LA PRIMIREA CONFIRMARII DE PRIMIRE PRIN POŞTĂ, SE VA INTRODUCE IMEDIAT ŞI CEREREA DE ,,ORDONANŢĂ PREŞEDINŢIALĂ”. NU GREŞIŢI ORDINEA.

DEPARTAMENTUL JURIDIC SCMD