sâmbătă, 4 septembrie 2010

PROCEDURA DE PRIMIRE DE NOI MEMBRI IN SINDICAT

PROCEDURA DE PRIMIRE DE NOI MEMBRI IN SINDICAT

Persoanele care doresc sa se inscrie in randurile Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) trebuie sa inainteze o cerere de adeziune catre o filiala locala a SCMD si sa vireze o cotizatie anuala in contul bancar al SCMD, deschis la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol, cont RO41BRDE441SV79262374410, cod fiscal: 26096263.
In situatia in care in judetul de domiciliu al solicitantului nu functioneaza nici o filiala a SCMD, solicitantul poate expedia cererea pe adresa de e-mail evidenta.scmd@yahoo.com, fie prin fax la nr. 0318177371, fie prin posta, la adresa: Sindicatul Militarilor, Str. Dakar, nr. 30, Sector 1, Bucuresti, cod postal 013647.


Comitetul Director al SCMD a hotarat sa nu se perceapa taxa de inscriere in sindicat. In schimb, cotizatia anuala in suma de 120 lei va trebui platita integral, indiferent de luna in care are loc inscrierea.

Legitimatia de membru al SCMD se va inmana dupa luarea in evidenta a membrului de sindicat de catre o filiala locala a SCMD. Membrii SCMD care nu fac parte din filiale si care doresc eliberarea legitimatiei in regim de urgenta, vor preda sau vor expedia prin posta, la sediul central al SCMD (Str. Dakar, nr. 30, Sector 1 Bucuresti, cod postal 013647):

* copia cartii/buletinului de identitate
* copia livretului militar (in lipsa livretului, copie dupa decizia de pensionare/talonul de pensie militara)
* doua fotografii tip buletin.


Cheltuielile de expeditie a legitimatiei se vor suporta de catre solicitant.Cadrele militare in rezerva, indiferent de grad, care adera la sindicat si care doresc sa se angajeze in munca, vor primi spre administrare (numai la cererea expresa), o pagina de Internet asociata site-ului nostru, pagina in care isi vor putea posta CV-ul, copii dupa diplomele de studii, certificarile de calificare in munca, recomandari de la fostele locuri de munca si oricare alte documente care pot prezenta interes pentru angajatori. Aceste cadre trebuie sa urmeze procedura de participare la programul de promovare a fortei de munca a militarilor in rezerva intitulat “”MILJOBS””.


Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate – Persoana juridica autorizata, dosar 26479/299/2009
Judecatoria Sectorului 1 – Sentinta civila nr. 83/2009

Publicat de Sindicatul Militarilor la vineri, februarie 05, 2010
Cererea de inscriere in SCMD (model)
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Adresa: Bucuresti, str.Bogota, nr.6, Sector 1 ; Punct de lucru: Bucuresti, str. Dakar, nr. 30, Sector 1
E-mail: secretariatscmd@yahoo.com ; Site Internet: http://sindicatulcmd.blogspot.com/
Conturi bancare : BRD, Agentia Carol, RO41BRDE441SV79262374410
PIRAEUS BANK, Agentia Ritmului, RO47PIRB4235725028001000
Cod fiscal : 26096263
Telefon : 0752125848, 0725562223
Fax : 0318177371


CERERE DE INSCRIERE


Subsemnat ul (a) Gradul....(nume) ……....……… (prenume) ………….......................

domiciliat (a) în localitatea...str.......nr.....bloc.....sc....ap......Jud/Sect......... cod postal.............
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

posesor al B.I.(C.I.) seria …… nr. …………. C.N.P. ...

solicit primirea mea in Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD).
Am luat cunoştinţă de prevederile Statutului SCMD şi mă oblig să le respect .

Sunt angajat (a) la ........(institutia, intreprinderea), in functia de ..................

Sunt născut (a) la data de ……… in localitatea ………….. jud. ..........

Mă oblig să contribui prin activitatea mea la realizarea scopului şi obiectivelor SCMD.
Structura din sistemul national de aparare din care am facut parte :

………………………………………………
(MapN, MAI, SRI, STS, SIE, s.a.m.d.)

Datele mele de contact sunt urmatoarele :
Tel. Fix domiciliu :…………
Tel. serviciu ……………
Tel. Mobil……………………
Fax …………………………
E-mail ………………………
Adresa postala ...............................................................................................................................................

Data inaintarii cererii:……………………..…………………………………………………………

(NUMELE, PRENUMELE, SEMNATURA)